Звіт Комітету з безпеки на транспорті Експертної ради при Мінінфраструктури України за І півріччя 2018 року

Звіт Комітету з безпеки на транспорті Експертної ради при Мінінфраструктури України за І півріччя 2018 року

За І півріччя 2018 року Комітетом з безпеки на транспорті Експертної ради Мінінфраструктури України (далі - Комітет) проведено 6 засідань.

Враховуючи особливості, багатокомпонентність та різноспрямованість винесених на обговорення питань, переважна більшість робочих засідань Комітету відбувалась у форматі спільних засідань із залученням експертів, що входять до складу Комітету автомобільного транспорту, Комітету цифрової інфраструктури та зв’язку, Комітету водного транспорту Експертної ради при Мінінфраструктури України.

На постійній основі до участі у засіданнях Комітету запрошувались представники профільних підприємств, установ, організацій, центральних органів влади, наукових установ та провідні експерти з галузевих питань та юридичної практики.

Загальний спектр і масив винесених на обговорення Комітету питань, ініційованих до розгляду і обговорення на засіданнях, відображений у відповідних порядках денних (не включаючи питання віднесені до пункту «Різне») та містить наступні позиції:

 • обговорення редакції, а також зауважень і пропозицій до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи  комерційного транспорту» та проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку медичних показань на право  одержання особами з інвалідністю  спеціального автомобільного  транспорту»;
 • обговорення редакції, а також зауважень і пропозицій до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Методики оцінювання роботи Міністерства інфраструктури України із забезпечення прав осіб з інвалідністю» та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (розроблено Міністерством інфраструктури України у зв’язку з необхідністю забезпечення реалізації Закону України від 07 вересня 2016 року № 1490-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї»).
 • обговорення питань, пов’язаних із створенням порталу «Е-кабінет перевізника» та модернізацією «Єдиної інформаційної системи Укртрансбезпеки»;
 • розгляд звернення гр. Гайдука О. до Міністра інфраструктури України щодо низки питань, пов’язаних із безпекою дорожнього руху (щодо зміни режиму роботи світлофорних об’єктів);
 • необхідність внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2010 № 700 «Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій»;
 • проблемні питання діяльності Укртрансбезпеки в частині оформлення та видачі дозволів на поїздку територією інших держав. Обговорення внесення змін до Наказ МІУ №757 від 20.08.2004 року. Роз’яснення щодо невиконання пунктів наказу в частині контролю при поверненні дозволів до ПВБ та ЦА УТБ. Щодо внесення змін до порядку здійснення державного контролю, затвердженого ПКМУ від 8 листопада 2006 р. № 1567;
 • обговорення проекту порядку «Про затвердження Порядку здійснення поліцейськими контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі. Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України;
 • розгляд і обговорення питань виконання Стратегії підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (затверджена Розпорядженням КМУ від 14.06.2017 № 481-р.) а також Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 231-р, а також іншим актуальним питанням технічного регулювання у контексті безпекового компоненту;
 • розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
 • розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом»;
 • план забезпечення видачі дозволів на право здійснення міжнародних вантажних перевезень виключно на ліцензовані транспортні засоби;
 • розгляд зауважень та пропозицій «Українського союзу промисловців та підприємців» до проекту рішення НКРЗІ від 17.04.2018 № 218 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій»;
 • обговорення проблемних питань, що виникають у процесі діяльності із перевезення небезпечних вантажів та запропонованих підходів до їх врегулювання, аналіз стану справ у галузевому законодавстві;
 • розгляд напрацьованих ініціатив в частині імплементації законодавства ЄС, що врегульовує сферу перевезення небезпечних вантажів;
 • напрацювання консолідованої позиції та прийняття рішення щодо підготовки і направлення звернення до Мінінфраструктури, Державної регуляторної служби України, Кабінету Міністрів України стосовно недосконалості покладеного в основу оприлюдненого на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури 16.04.2018 проекту постанови Уряду «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» механізму державного регулювання, недоцільності його прийняття у запропонованій редакції та необхідності доопрацювання даного проекту постанови з урахуванням аргументованих зауважень і пропозицій профільних громадських і професійних об’єднань.

В загальному масиві напрацювань за вказаний вище період, серед іншого, Комітетом здійснено розгляд понад 30 законодавчих ініціатив та проектів нормативно правових актів, ініційовано обговорення як відповідних проектів так і низки чинних державних регулювань, висловлено позицію щодо підтримки або аргументовано вказано на неприпустимість прийняття та введення в дію потенційно резонансних або таких, що потребують доопрацювання.

Зазначене, зокрема, стосується проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку медичних показань на право  одержання особами з інвалідністю  спеціального автомобільного  транспорту», який з урахуванням результатів обговорення на засіданні Комітету 13.03.2018 знято з публічного обговорення, як такий, що потребує суттєвого доопрацювання.

У рамках поточної роботи Комітетом здійснено аналіз та консолідовано значний масив зауважень до низки проектів нормативно правових актів, в числі яких проект наказу МВС «Про затвердження Порядку здійснення поліцейськими контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі». Фактично, детальний аналіз та аргументовані зауваження експертів Комітету заблокували прийняття та введення в дію потенційно суспільно-резонансного, необґрунтованого та економічно-обтяжливого механізму державного регулювання.

Підготовлено і направлено лист на адресу Міністра інфраструктури України щодо підтримки запропонованих механізмів державного регулювання, покладених в основу проектів наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів» та методичних рекомендацій щодо Системи управління безпекою руху залізничної організації інформує про відсутність зауважень до вказаних вище проектів нормативно-правових актів, за результатами їх розгляду.

На постійній основі у процесі засідань Комітету зусилля спрямовувались на вирішення завдань, окреслених Мінінінфраструтури Украіїни.

Необхідно зазначити, що ефективність роботи як Експертної ради в цілому так і окремих її Комітетів певною мірою нівелюється з огляду на політичний компонент та зволікання у ряді випадків із прийняттям ефективних і рішучих кроків з боку суб’єктів владних повноважень – центральних органів виконавчої влади.

Тому, в процесі формування пропозицій, щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків - Комітетом прийнято рішення просити членів Комітету долучитись до:

 • проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері безпеки на транспорті;
 • бюджетного процесу на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері безпеки на транспорті;
 • координації залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері безпеки на транспорті.

 

Голова Комітету бузпеки на транспорті Експертної ради при Міністерстві інфраструктури України

Юрій Папіровий

вгору

При повному або частковому відтворенні матеріалів пряме гіперпосилання на www.vcrti.com.ua обов'язкове! Сайт є Засобом масової інформації відповідно до діючого законодавства. 

Підписатся на оновлення

Всі матеріали опубліковані в категорії "Блог" є особистими думками авторів і не є офіційними позиціями Всеукраїнського центру реформ транспортної інфрастркуткури. Всі матеріали опубліковані в категорії "Від редакції" є офіційною позицією Всеукраїнського центру реформ транспортної інфраструктури.

×

Читайте нас у Telegram!

Дізнавайтесь про події у сфері транспорту та інфраструктури одним із перших.

icon128 2x